Trang chủ  Chính sách › 

Đầu tư hợp tác

Chính sách đầu tư hỗ trợ bán hàng :

Petrolimex Hà Nội thường xuyên quan tâm và có chính sách hỗ trợ thông qua việc đầu tư, tư vấn chuyên môn về kỹ thuật ngành hàng đối với những khách hàng có nhu cầu lớn, ổn định và hợp tác lâu dài.

 Hợp tác liên kết :

Petrolimex Hà Nội mong muốn được hợp tác, liên kết với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có quỹ đất (hoặc đất và tài sản trên đất), có vị trí phù hợp với mục đích đầu tư và muốn hợp tác liên kết bán sản phẩm hàng hóa của Công ty.

Liên hệ chi tiết theo địa chỉ sau:

Phòng Đầu tư Xây dựng    : ĐT 0438772699, 0934372288

Phòng Kinh doanh             : ĐT 04.38272864, 0976335858, 0904228575.

Xí nghiệp bán lẻ Hà nội      : ĐT 04.37724500, 0903215584,0936620288

Chi nhánh XD Bắc Ninh     : ĐT 0241.3829211, 0904116122

Chi nhánh XD Vĩnh Phúc   : ĐT 0211.3860119, 0912053959,0972596868

© 2010, Công ty Xăng dầu Khu vực I - Petrolimex Hà Nội. Bảo lưu mọi quyền
Địa chỉ: 26 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: (844) 38271400 - Fax: (844) 38272432
Email: info@petrolimexhanoi.com.vn