Trang chủ  Chính sách › 

Giá cả

 

Để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Doanh nghiệp với lợi ích của khách hàng và của xã hội, Petrolimex Hà Nội có chính sách giá phù hợp cho từng nhóm, từng đối tượng khách hàng trên nguyên tắc đảm bảo giá cạnh tranh trên thị trường.

Khách hàng là người tiêu dùng có thể mua xăng dầu theo giá bán lẻ tại hệ thống cửa hàng bán lẻ của Petrolimex Hà Nội hoặc được chúng tôi phục vụ theo giá bán buôn nếu quý khách có nhu cầu lớn.

Khách hàng là các kênh phân phối trung gian có thể ký hợp đồng với chúng tôi để mua theo các hình thức là đại lý hoặc Tổng đại lý.

Chính sách giá của chúng tôi đảm bảo cho hệ thống phân phối được phát triển ổn định, trong đó :

+ Giá bán lẻ > giá bán buôn ≥ giá giao cho các đại lý > giá giao cho các Tổng đại lý.

+ Giá bán thanh toán chậm > Giá bán thanh toán trước (không áp dung với bán lẻ).

© 2010, Công ty Xăng dầu Khu vực I - Petrolimex Hà Nội. Bảo lưu mọi quyền
Địa chỉ: 26 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: (844) 38271400 - Fax: (844) 38272432
Email: info@petrolimexhanoi.com.vn