Trang chủ  Sản phẩm dịch vụ › 

Dịch vụ giữ & bảo quản xăng dầu

Petrolimex Hà Nội có hệ thống kho sức chứa trên 90.000 m3, tấn tại Tổng kho xăng dầu Đức Giang. Trong những năm tới đây, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư Tổng kho thứ 2 với sức chứa 120.000m3, tấn. Bên cạnh việc tồn chứa, xuất nhập xăng dầu phục vụ nhu cầu của Công ty, chúng tôi còn sử dụng làm dịch vụ giữ và bảo quản hàng Dự trữ quốc gia. Trường hợp khách hàng có nhu cầu, chúng tôi có dịch vụ gửi hàng.

© 2010, Công ty Xăng dầu Khu vực I - Petrolimex Hà Nội. Bảo lưu mọi quyền
Địa chỉ: 26 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: (844) 38271400 - Fax: (844) 38272432
Email: info@petrolimexhanoi.com.vn