Trang chủ  

Liên hệ mua hàng

 

TT

 

HỌ & TÊN

 

CHỨC DANH/

 

PHÒNG BAN

 

ĐIỆN THOẠI/FAX

 

EMAIL

Văn phòng Công ty xăng dầu khu vực I (Số 26 phố Đức giang - quận long biên - HN)

 

I.

 

Phòng kinh doanh xăng dầu

1.

Trần Bá Hóa

Trưởng phòng

0913 227793 - 04.38272279

hoatb.kv1@petrolimex.com.vn

2.

Đặng Đức Thắng

Phó trưởng phòng

0913 345727- 04.62680369

thangdd.kv1@petrolimex.com.vn

3.

Bộ phận tiếp thị bán hàng

04.38272864 –

Fax: 04.36559682

 

 

II.

 

Phòng kinh doanh tổng hợp

4.

Dương Hoài Lân

Trưởng phòng

0904595588 –

04.38773336

Landh.kv1@petrolimex.com.vn

5.

Lê Hoàng Châu

Phó trưởng phòng (Sơn Petrolimex, nước giặt Jana)

0983216960 –

04. 38271400 (321)

Chaulh.kv1@petrolimex.com.vn

6.

Vũ Đức Hiếu

Phó trưởng phòng Kinh doanh (DMN, Gas)

0912189183-

04. 38271400 (324)

Hieuvd.kv1@petrolimex.com.vn

7.

Nguyễn Thanh Việt

Chuyên viên (DMN, Gas)

0988091089-

04. 38271400 (325)

Vietnt.kv1@petrolimex.com.vn

Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội (Số 1 phố Thành Công, quận Ba Đình, tp Hà Nội)

 

8.

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Trưởng phòng

093 896 8966- 043.7724484; 043.7724500(118)

 

lannn.kv1@petrolimex.com.vn

 

9.

Ngô Minh Chung

Phó trưởng phòng

090 437 3446- 043.7727206; 043.7724500(120)

chungnm.kv1@petrolimex.com.vn

 

10.

Bộ phận tiếp thị bán hàng

043.7727206; 043.7724500(123)

 

 

11.

 

Đinh Ngọc Doanh

Phụ trách TTKD dầu mỡ nhờn, bảo hiểm, sơn, nước giặt Petrolimex

0913 097 482- 043.3660069

 

 

Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh (Phường Võ Cường -TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh)

12.

Nguyễn T Bích Thu

Trưởng phòng

0982.923.239-02413.828.701

thunb.kv1@petrolimex.com.vn

13

Ngô Văn Cảnh

Phó trưởng phòng

0986.838.738-02413.829.005

canhnv.kv1@petrolimex.com.vn

 

Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc (Mê Linh – Vĩnh Yên –Vĩnh Phúc)

 

14

Vũ Việt Hưng

Trưởng phòng

0912053959- 02113860119(114)

hungvv.kv1@petrolimex.com.vn

15

Phạm Huy Thành

Phó trưởng phòng

0972596868 - 02113860119(114)

thanhph.kv1@petrolimex.com.vn

16

Bùi Xuân Trường

Chuyên viên (GAS,DMN,Nước giặt Petrolimex)

 

0913054447 –

02113860119(114)

truongbx.kv1@petrolimex.com.vn

17

Bùi Hoàng Hoà

Chuyên viên (Sơn Petrolimex)

0912150401-

02113860119(114)

hoabh.kv1@petrolimex.com.vn

 

© 2010, Công ty Xăng dầu Khu vực I - Petrolimex Hà Nội. Bảo lưu mọi quyền
Địa chỉ: 26 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: (844) 38271400 - Fax: (844) 38272432
Email: info@petrolimexhanoi.com.vn