Trang chủ  Chính sách › 

Sản phẩm


Petrolimex Hà Nội cung cấp đầy đủ, đa dạng các loại sản phẩm nhiên liệu xăng dầu theo TCVN để đáp ứng các nhu cầu phong phú của khách hàng. Petrolimex Hà Nội luôn đi đầu trong việc giới thiệu các sản phẩm nhiên liệu có chất lượng cao theo tiêu chuẩn Việt nam, các sản phẩm nhiên liệu sạch, mang lại hiệu quả kinh tế cho người tiêu dùng và cho xã hội.

 

 

 

 

© 2010, Công ty Xăng dầu Khu vực I - Petrolimex Hà Nội. Bảo lưu mọi quyền
Địa chỉ: 26 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: (844) 38271400 - Fax: (844) 38272432
Email: info@petrolimexhanoi.com.vn