Trang chủ  Giới thiệu › 

Sứ mệnh tầm nhìn

 

1. Sứ mệnh

Petrolimex Hà Nội kết hợp hài hòa các lợi ích doanh nghiệp với lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội, cung cấp cho khách hàng và người tiêu dùng những sản phẩm hóa dầu và dịch vụ đáng tin cậy với cách thức chuyên nghiệp nhất.

2. Tầm nhìn

Petrolimex Hà Nội là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận; là trung tâm dự trữ, quản lý và phân phối xăng dầu lớn nhất khu vực, có vai trò điều tiết và dẫn dắt thị trường xăng dầu. Công ty lấy kinh doanh xăng dầu làm nền tảng phát triển bền vững, đồng thời đa dạng hóa có chọn lọc các hình thức sở hữu và lĩnh vực kinh doanh để khai thác hiệu quả nhất các nguồn lực của Công ty.

3. Chiến lược 

- Đặt khách hàng vào vị trí trung tâm, sự thỏa mãn và hài lòng của khách hàng sẽ mang lại thành công cho Petrolimex Hà Nội.

- Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến để khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp mà đặc biệt là nguồn nhân lực.

- Đẩy mạnh đầu tư, mở rộng quy mô, hiện đại hóa cở sở vật chất kỹ thuật làm nền tảng phát triển

- Xây dựng ngôi nhà chung Petrolimex Hà Nội mà ở đó các thành viên có môi trường làm việc tin cậy, tôn trọng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau; xây dựng cơ chế đãi ngộ khuyến khích khả năng sáng tạo, khả năng cống hiến vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

© 2010, Công ty Xăng dầu Khu vực I - Petrolimex Hà Nội. Bảo lưu mọi quyền
Địa chỉ: 26 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: (844) 38271400 - Fax: (844) 38272432
Email: info@petrolimexhanoi.com.vn