Trang chủ  Sản phẩm dịch vụ › 

Kiểm định chất lượng xăng dầu

 

Công ty có Phòng hóa nghiệm đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025:2005 với số hiệu VILAS 294 , chuyên thử nghiệm, đánh giá chất lượng, đặc tính kỹ thuật, an toàn của các sản phẩm xăng dầu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, của ngành và các tổ chức cá nhân. Các lĩnh vực thử nghiệm bao gồm xăng, dầu Diesel, Dầu Hỏa, FO, dầu nhờn và các Sản phẩm liên quan khác.

© 2010, Công ty Xăng dầu Khu vực I - Petrolimex Hà Nội. Bảo lưu mọi quyền
Địa chỉ: 26 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: (844) 38271400 - Fax: (844) 38272432
Email: info@petrolimexhanoi.com.vn